Ved

Det är bra att du har valt ved. Visste du att 1 stere (RM) ved har en värmeenergi som motsvarar 210 l eldningsolja? Med bara 15 stere kan du redan täcka det årliga energibehovet för ett enfamiljshus.
Självklart levererar vi alla typer av bränsle till ditt hem. Våra varor är lagrade i flera år och kan brännas omedelbart. Vår ved består till ca 95 % av bok.

Vi levererar gärna:

Ved i lång form

Träd som redan har fällts och avverkats ställs till förfogande vid skogsbilvägen i önskad mängd. Vi levererar också hela lass med långvirke till ditt hem.

Nella foto si vede accatastato legna

Staplad plywood

De delade meterstockarna förvaras redo för dig på lagringsplatsen. Du tar hand om transporten. En snabb sak.

Nella foto si vede accatastato legna

Ved redo för kaminen

Allsidig service. Ved, som är sågad och klyvad till ca. 25-30 cm, hämtas hos dig eller levereras till ditt hem.