Företagsfilosofi

Vårt främsta mål är att snabbt och tillförlitligt förse dig som träförädlare med den önskade råvaran trä i lämplig kvalitet och till rimliga priser.
Men vi vill också stödja dig som skogsägare vid försäljning av virke för att på bästa möjliga sätt marknadsföra din rundvirke som vuxit fram under årtionden.

Vi är engagerade i partnerskapsbaserade relationer där man förutom affärer även respekterar mellanmänskliga relationer. Dina individuella behov och önskemål står alltid i fokus för våra åtgärder.